Ouderraad

De Ouderraad ’t BosOcje is een belangrijke schakel voor de goede werking van onze school. Enerzijds zorgt de ouderraad voor een continue ondersteuning van de school en de kinderen, anderzijds bevordert ze de relatie tussen de ouders en de school. Net daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met alle ouders, met het schoolbestuur, de directie en alle leerkrachten.

Alle ouders die een kind op onze school hebben zijn in principe lid van de vereniging (tenzij ze dit uitdrukkelijk weigeren), maar de goede werking steunt uiteraard op de continue inzet van een groep actieve ouders. Zij zorgen het jaar door voor het in stand houden van de relatie, de communicatie en de organisatie van enkele evenementen. Wil je zelf ook graag actief deel uitmaken van de ouderraad? Stuur ons een mailtje op info@gbsje.be, je bent meer dan welkom!

De Ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren. Concreet betekent dit dat de Ouderraad de volgende kerntaken opneemt:

 • Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en de eigen werking, met alle ouders.
 • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
 • De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.
 • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, o.a. door de Schoolraad te adviseren.
 • Via het Schoolwerkplan en het Schoolreglement te komen tot een schoolproject waar leerlingen zich goed bij voelen én degelijk gevormd worden.

Elk jaar komt de ouderraad een 6-tal keer samen voor het bespreken van schoolgebonden onderwerpen en het organiseren van diverse activiteiten (kaas & wijnavond, schoolfeest, …). Daarnaast zijn er eventueel bijkomende vergadering van specifieke werkgroepen.

Naast de gebruikelijke activiteiten, zet de ouderraad dit jaar ook een heuse leeskeet op poten. Lees er meer over op onze projectpagina!

De vergaderingen voor het schooljaar 2018-2019 gaan door op:

 • Maandag 8 oktober 2018 om 19u45
 • Maandag 12 november 2018 om 19u45
 • Maandag 3 december 2018 om 19u45
 • Maandag 14 januari 2019 om 19u45
 • Maandag 18 maart 2019 om 19u45
 • Maandag 29 april 2019 om 19u45
 • Maandag 3 juni 2019 om 19u45
 • Eind juni 2018: afsluitend etentje