top of page

Een school met een hart

 

De gemeentelijke basisschool van Jezus-Eik is een school zoals er zoveel zijn: kleuters ontdekken er al spelend een nieuwe wereld en kinderen leren er lezen, schrijven, rekenen, meten… En dat kun je in elke basisschool. Toch, deze school heeft iets aparts.

 

Onze school is klein, gezellig, gemoedelijk en heeft een hart voor kinderen. Kleuters zetten er, aarzelend, hun eerste stapjes, maar voelen de warmte en geborgenheid van een juf in een leuk ingerichte klas.

Kinderen lezen en schrijven er hun eerste woordjes en als ze wat ouder zijn, leren ze er vaardigheden, kennis en hoe te studeren. Men gaat nu eenmaal naar een lagere school, omdat men geleidelijk moet ‘leren leren’. Maar met elkaar leren omgaan, kritisch en creatief denken en groeien naar zelfstandigheid, zijn even belangrijk.


 

School met een hart
Praktische info

Onze informatie brochure

Het schoolreglement

Leren in een huis

 

Kleuters zich in een nieuwe wereld laten ontwikkelen en zichzelf ontdekken, kinderen laten genieten van de verwondering van letters, cijfers, natuur, tijd, ruimte, … aandacht hebben voor de emotioneel-relationele ontwikkeling én zorgverbredend begeleiden, die opdrachten proberen wij goed te doen.

Met idealisme, enthousiasme, een blij gezicht, pedagogische bekwaamheid, maar evenzeer met modern materiaal, muziek, spelletjes, computers, boeiende en aangepaste werkvormen. Dat heeft alles te maken met een gerichte aanpak: professioneel, maar evenzeer voorzien van een warm hart. De school wil een tweede thuis zijn en daar wordt hard aan gewerkt.

340-0-2014-School-Jezus-Eik-292.jpg
Iedereen is welkom

De school staat open voor iedereen en maakt geen selectie op basis van sociale, economische of levensbeschouwelijke criteria. Iedereen is welkom. Verdraagzaamheid, tolerantie en respect zijn belangrijke waarden. De school is een gemeenteschool en dus neutraal. Ze eerbiedigt alle maatschappelijke, ideologische en filosofische opvattingen. Ouders kiezen met de kinderen hun levensbeschouwing.

Vlaamse school

De gemeentelijke basisschool is een Vlaamse school. Met een open kijk naar de wereld, omdat ontmoeting met anderen een bron van rijkdom is. De voertaal is het Nederlands. Kinderen spreken Nederlands en alle contacten met ouders en het aanbieden van informatie gebeuren in het Nederlands. Ben je anderstalig, dan krijg je extra kansen om Nederlands goed te leren spreken en schrijven.

340-0-2014-School-Jezus-Eik-318.jpg
340-0-2014-School-Jezus-Eik-274.jpg
340-0-2014-School-Jezus-Eik-280.jpg
De school leeft

Kleuters en leerlingen gaan op uitstap, om de wereld te leren kennen: naar theater, tentoonstelling, film, … Elk jaar trekken de leerlingen enkele dagen op ontdekkingstocht door een specifieke omgeving: aan de zee, in een bosrijk gebied, in een stad… Schoolreizen sluiten een schooljaar van werken en leren ontspannend af.

 

Maar op school wordt ook gefeest, wanneer iemand verjaart of de Sint langskomt. Soms krijgt de school bezoek: van grootouders die fier hun kleinkinderen bewonderen of van ouders die actief meehelpen aan een herfstwandeling of het grote Schoolfeest.

Groen en gezond

De gemeentelijke basisschool van Jezus-Eik ligt in een landelijke, Vlaamse gemeente, in de groene rand van het grote Brussel. Ze is vlot bereikbaar met openbaar vervoer of busvervoer van de gemeente. Ze wil tevens een positieve bijdrage leveren aan een proper milieu en vindt gezond leven en lichaamsbeweging belangrijk.

340-0-2014-School-Jezus-Eik-195.jpg
340-0-2014-School-Jezus-Eik-141.jpg
Organisatie en inspraak

Een school vraagt organisatie. Leefregels en een gezonde discipline zijn daar een onderdeel van. Want zonder duidelijke afspraken is een leefgemeenschap een chaos. Over die organisatie is inspraak: van ouders, leerkrachten en leerlingen. Dat kan binnen de Schoolraad en de Ouderraad (BosOcje).

In het kort

 • Wij zijn een gemengde gemeentelijke basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
   

 • Vanaf 01/09/2003 behoren wij tot een scholengemeenschap met ongeveer 2.300 leerlingen uit Overijse, Huldenberg en Oud-Heverlee.
   

 • Onze gemeenteschool volgt de leerplannen opgesteld door het Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten (OVSG) en goedgekeurd door de Minister van Onderwijs. Deze leerplannen steunen op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor de basisschool.
   

 • Onze kinderen zitten in vijf combinatiegroepen (telkens 2 leeftijden samen). Ze leren van elkaar, kunnen mekaar helpen en leren al vroeg zelfstandig werken.
   

 • Vanaf de 2de graad kunnen de kinderen Franse les volgen. Wij werken met eigentijdse werkvormen zoals coöperatief leren, taalhoeken, contractwerk, kringgesprekken, kinderparticipatie e.a.

bottom of page