top of page

Aanvraag tot inschrijving in Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik

Inschrijven voor het schooljaar 2024-2025


Ouders die nog op zoek zijn naar een basisschool kunnen zich vanaf heden online aanmelden. Het invullen en verzenden van de onderstaande fiche is een eerste belangrijke stap maar biedt nog geen zekerheid op een effectieve inschrijving. Dit is afhankelijk van het aantal vrije plaatsen en het aantal leerlingen dat zich aandient.  Het moment van verzending bepaalt de volgorde waarop de school de ontvangen aanvragen behandelt.

Na verzending zal de school je contacteren om je aanmelding te bevestigen en word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en het realisteren van je inschrijving.  Na afloop ben je zeker van een plaatsje in onze school. 
Is er echter geen plaats op onze school dan bezorgt de school je het document 'niet-gerealiseerde inschrijving'. Je komt op de wachtlijst te staan en wordt gecontacteerd van zodra er een plaats vrijkomt.

 

De vrije plaatsen per school en per leerlingengroep zijn te vinden op de pagina "Vrije plaatsen" op https://hoeilaart-overijse.aanmelden.in/vrije-plaatsen

Inschrijvingen - belangrijke data!

 • Voor alle andere kinderen loopt de aanmeldingsperiode voor de inschrijvingen van 27 februari 2024 tot en met 19 maart 2024.

 • De resultaten van de aanmeldingen worden ten laatste op 19 april 2024 bekend gemaakt.

 • Gunstig gerangschikte leerlingen kunnen zich inschrijven van 22 april 2024 tot en met 13 mei 2024.

 • Vanaf 23 mei 2024 starten de vrije inschrijvingen op school vanaf 8u.

Wil je jouw kind inschrijven voor het schooljaar 2024-2025 ? 

 
1 digitaal aanmeldingssysteem

Voor de inschrijvingen in de basisschool van Jezus-Eik voor het schooljaar 2024-2025 werken alle basisscholen in Overijse en Hoeilaart met één centraal digitaal aanmeldingssysteem. Met 1 aanmelding laat je weten op welke school je jouw kind het liefst wilt inschrijven.

Je hoeft als ouder dus niet aan te schuiven of te kamperen bij de start van de inschrijvingsperiode. Je krijgt een periode de tijd om je kind aan te melden. Het systeem houdt bij de toekenning van een school rekening met de school van je voorkeur en zorgt er ook voor dat kinderen in de buurt van hun woonplaats naar school kunnen gaan. 

Wie moet zich aanmelden voor het schooljaar 2024-2025?

Kinderen geboren in 2022: alle kindjes geboren in 2022 moeten zich aanmelden, ook al starten ze pas in het schooljaar 2025-2026

 • Kinderen geboren vóór 2022 die nog niet naar school gaan: Gaat je kindje om een of andere reden nog niet naar school? Dan moet je het nu aanmelden voor het schooljaar 2024-2025.

 • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar van een school zonder lager onderwijs: Gaat je kind naar school in de gemeentelijke kleuterschool "Lotharingenkruis" Maleizen en kies je voor een 1ste leerjaar in een school in Overijse of Hoeilaart? Dan moet je het nu aanmelden voor het schooljaar 2024-2025.

 • Kinderen die van school willen veranderen: Gaat je kind nu al ergens naar school en wil je veranderen van school vanaf 1 september 2024? Ook in dit geval moet je je kind eerst aanmelden.

 
Voorrang

Onderstaande groepen moeten zich NIET eerst aanmelden, maar mogen inschrijven in de school van broer of zus:

 • Kinderen geboren in 2022 met een broer of een zus in de school

 • Kinderen van personeelsleden geboren in 2022

De inschrijvingsperiode voor de voorrangsgroepen loopt van maandag 15 januari t.e.m. vrijdag 2 februari 2024. Je plaats is dan zeker. Contacteer hiervoor de school. De contactgegevens per school vind je hier.

Heb je te lang gewacht om in te schrijven? Dan vervalt je voorrang en moet je ook digitaal aanmelden zoals de andere groepen. 

 
Aanmelden zonder voorrang

Aanmelden wil zeggen dat je laat weten welke school of scholen je voorkeur hebben om je kind naar school te laten gaan. Het aanmeldingssysteem bekijkt of er voldoende plaats is, ordent de aanmeldingen en laat je weten of je kind een plaats heeft. Pas daarna ga je je kind inschrijven op school.

 
Wanneer en hoe

Je kan je kind online aanmelden op de website overijse.be van 27 februari tot 19 maart 2024. Je geeft best meerdere voorkeursscholen op.

Wat heb je nodig om aan te melden?

 • Het rijksregisternummer van je kind

 • Het domicilieadres van je kind

Ouders die geen computer hebben, kunnen terecht in de bib van Overijse of de bib van Hoeilaart (tijdens de openingsuren).

 
Vervolg: verwerking aanmeldingen

De aanmeldingen worden verwerkt en ten laatste op 19 april 2023 worden ze bekend gemaakt. Is er op de school van jouw voorkeur niet voldoende plaats voor alle kinderen? Dan bepalen de sociale mix op school en de afstand van je woonplaats tot de school, welke kinderen een plaats krijgen.

 
Inschrijven

Ten laatste op 19 april krijg je een ticket via e-mail voor de hoogste voorkeursschool waar plaats is. Van 22 april tot en met 13 mei kan je op deze basisschool terecht om je kind in te schrijven met het ticket.

Vanaf 23 april starten de vrije inschrijvingen. Dan worden de vrije plaatsen, die nog over zijn, opengesteld.

Als je je kind in tussentijd wil inschrijven, kan je rechtstreeks met je school van voorkeur contact opnemen.

 
Vragen of opmerkingen?
 • Neem contact op met een van de scholen in Hoeilaart of Overijse, een overzicht vind je hier.

 • Voor Overijse: Contacteer het Huis van het Kind Druivenstreek op 0485 93 32 89 of via aanmelden@overijse.be

 • Voor Hoeilaart: Contacteer het Sociaal Huis op 0485 93 32 89 of via aanmelden@hoeilaart.be


Graag extra info ? Stuur een mail naar directie@gbsje.be met als mededeling inschrijving 24-25 contact.


Onze school

Alle praktische informatie, school filosofie, ons team, ...

Kalender

Alle komende evenementen, vrije dagen, ...

Ouderraad

Wat, wie en waar over de ouderraad en hoe jij kan helpen

Contact

Heb je nog een vraag of wil je je kind inschrijven?

school-luchtfoto-website.jpg
bottom of page